پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 خاكشناسي عمومي جلسه 6 و 7- بافت و ساختمان خاک محمود رستمی نیا
 آزمايشگاه(2) جلسه هفتم پيمان صالحي
 علوم قرآني (2) جلسه اول درس علوم قرآن2 فرزاد اسفندیاری
 مديريت تضمين كيفيت جلسه هفتم محمديار حسيني
 اصول مهندسي صنايع غذايي(1) جلسه هشتم محمديار حسيني
 سردخانه و انبار جلسه 7 محمديار حسيني
 خاكشناسي عمومي جلسه 6 و 7- بافت خاک و ساختمان خاک محمود رستمی نیا
 رمان قرون 18و19 مراجعه به سامانه آموزش الکترونیک سجاد قنبري
 داستان كوتاه مراجعه به سامانه آموزش الکترونیک سجاد قنبري
 اساطير يونان و روم مراجعه به سامانه آموزش الکترونیک سجاد قنبري
 ادبيات جهان مراجعه به سامانه آموزش الکترونیک سجاد قنبري
 مديريت و تحليل سامانه هاي خاك ورزي جلسه پنجم محبوبه خيرالهي
 طرح پست هاي فشارقوي و پروژه جلسه اول تا چهارم محمد امین رجبی نژاد
 تفسير قرآن كريم (1) جلسه هفتم-الاحتجاج علی بطلان الشرک محمدرضا حسینی نیا
 نقد و مكتب هاي ادبي جلسه چهارم مینا پیرزادنیا
 اقتصاد كلان1 جلسه چهارم- شاخص قیمتها عبداله شایان
 اقتصاد كلان1 جلسه سوم- محاسبات تولید ملی عبداله شایان
 اقتصاد كلان1 جلسه دوم- ادامه چرخه تولید و درآمد عبداله شایان
 اقتصاد كلان1 جلسه اول-چرخه تولید و درآمد عبداله شایان
 ژنوميك جمعيت جلسه پنجم علي اشرف مهرابي
 فرآورده هاي غير چوبي جنگل جلسه 6 علی مهدوی
 فرآورده هاي غير چوبي جنگل جلسه 5 علی مهدوی
 فرآورده هاي غير چوبي جنگل جلسه 4 علی مهدوی
 فرآورده هاي غير چوبي جنگل جلسه 3 علی مهدوی
 فرآورده هاي غير چوبي جنگل جلسه 2 علی مهدوی