پروفایل اساتید
دانشجویان گرامی؛ 6 جلسه از دروس ترم جاری در این سامانه بارگزاری شده و مابقی نیز طی روزهای آتی توسط اساتید مربوطه بارگزاری خواهد شد.
امکان ثبت نظر در ذیل مطالب برای دانشجویان فراهم است.

اعضای دانشگاه ایلام

نام درس عنوان جلسه استاد
 نجوم و اخترفيزيك جلسه سیزدهم ـ کهکشانها رضا باغباني
 اصول صنايع شيميايي جلسه سیزدهم. رنگها انسیه قاسمیان لمراسکی
 معماري كامپيوتر جلسه 18 و 19 محمد شیری
 معماري كامپيوتر جلسه 16 و 17 محمد شیری
 معماري كامپيوتر جلسه 14 و 15 محمد شیری
 اصول صنايع شيميايي جلسه دوازدهم:سمینار با موضوع ادکلون و عطر انسیه قاسمیان لمراسکی
 اصول صنايع شيميايي جلسه یازدهم. سمینار با موضوع لوازم تحریر انسیه قاسمیان لمراسکی
 جامعه شناسي سازمانها عناوین مرتبط با بحث:رهبری در سازمان ها عزیزکلانتری
 مديريت رفتار سازماني جلسه پانزدهم رفتار سازمانی عامر خیری
 شيمي آلي جلسه چهاردهم- تبلور مجدد مصطفي کاظمي
 شيمي آلي جلسه سیزدهم-نقطه ذوب مصطفي کاظمي
 سياست پولي و مالي سیاست انبساطی وانقباضیvoiceوpdf کرمرضا رستمي
 سياست پولي و مالي ثبات مالی کرمرضا رستمي
 شبكه هاي كامپيوتري شنبه 7 خرداد مظفر بگ محمدی
 شبكه هاي كامپيوتري چهارشنبه 4 خرداد مظفر بگ محمدی
 مدارهاي منطقي چهارشنبه 4 خرداد مظفر بگ محمدی
 مدارهاي منطقي دوشنبه 2 خرداد مظفر بگ محمدی
 شبكه هاي كامپيوتري شنبه 31 خرداد مظفر بگ محمدی
 برنامه سازي پيشرفته شنبه 31 خرداد مظفر بگ محمدی
 تصفيه آبهاي صنعتي(بسته)( 2) جلسه چهاردهم: حذف مواد آلی از آب اسماعیل محمودی عالمی
 اقتصادمديريت 1. رگرسیون دو متغیره احسان طاهري
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه دوم ب- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه دوم الف- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه اول.ب- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری
 مديريت فناوري و اطلاعات در ورزش جلسه اول الف- ویژه دانشجویان بین المللی عامر خیری