درس:  فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي

جلسه اول مقدمه و کلیات

دکتر فردین قنبری

۲۷ اسفند ۱۳۹۸
دانشجویان می توانند از مجلات معرفی شده در فایل پیوست برای دریافت مقاله مربوط به پروژه خود اقدام کنند.

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه