درس:  مديريت منابع انساني در ورزش

جلسه اول: فصل اول معرفی

دکتر مژگان صالحی پور

۸ فروردين ۱۳۹۹

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان.

هر درس را با دقت کافی مطالعه نمایید و هر سوالی دارید از طریق ارسال نظر یا در گروههای واتساپ که با شما دارم مطرح نمایید. 

فایلهای محتوایی:

نظرات ارسال نظر
برای ثبت نظر باید با شناسه یکتا به سامانه وارد شوید
ورود به سامانه